Visie en werkwijze

Kinderen ontwikkelen zich het best in een omgeving waarin warmte, liefde, aandacht en veiligheid aanwezig zijn. Dat geeft hen een gevoel van geborgenheid. Vanuit die veilige basis gaat uw kind relaties aan met anderen en met de omgeving. In de omgang met andere kinderen verwerft uw kind spelenderwijs sociale vaardigheden. De omgeving is afwisselend, uitdagend en stimulerend. Zo kan uw kind zich ontwikkelen tot een creatief, zelfstandig en sociaal individu.

Wij werken op pedagogisch verantwoorde wijze aan de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Het belang van het kind staat altijd centraal. Samen leven en spelen in groepsverband vinden we heel belangrijk, maar er is ook alle ruimte voor de individuele ontwikkeling. Dit doen wij in samenwerking met u als ouders op basis van wederzijds vertrouwen, openheid en respect.