Rijksoverheid en kinderopvang

Kinderopvang helpt ouders om arbeid en zorg te combineren. Kinderen kunnen er bovendien hun talenten ontwikkelen. Ouders kunnen een kinderopvangtoeslag krijgen als zij gebruik maken van een kinderopvang die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hiervoor moet de opvang voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. Dat is bij Huize Hopsasa het geval.

Meer informatie