Ziekte

Soms is uw kind niet helemaal fit als het naar de opvang komt. Meld dit aan de pedagogisch medewerker. Uw kind wordt dan extra in de gaten gehouden en indien nodig bellen wij u met het advies om uw kind op te halen. Ieder kind is wel eens ziek. Kinderen die zich niet lekker voelen, hebben een rustige, vertrouwde omgeving met extra aandacht en verzorging nodig, het liefst thuis.

Aanvullende informatie voor ouders: Kinderen die ziek zijn

Besmettelijke ziektes

Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, kan de rest van de groep worden besmet. Dit is vervelend, maar het kan niet altijd worden voorkomen. Sommige ziekten zijn al besmettelijk voordat er klachten optreden. Bij bepaalde symptomen zullen wij u adviseren om uw kind thuis te houden. Wij volgen hierin de richtlijnen van de GGD, die in te zien zijn bij de locatiemanager.

Medicijnen

Gebruikt uw kind (tijdelijk) medicijnen? Dan gelden de regels zoals verwoord in het protocol ”Protocol toediening geneesmiddelen”.

Protocol toediening geneesmiddelen Huize Hopsasa