Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleidsplan staat omschreven hoe wij met de kinderen omgaan. In elke fase van zijn of haar ontwikkeling heeft uw kind andere behoeften en interesses en leert uw kind nieuwe dingen.