Kwaliteit en transparantie

Huize Hopsasa staat voor het leveren van een constante kwaliteit voor ouders en kinderen. Voor de organisatie is het vanzelfsprekend en een minimale vereiste dat bij alle werkzaamheden wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Hierbij wordt intensief samengewerkt met GGD’s en gemeenten. Locatiemanagers benaderen GGD’s proactief als een controle langer dan 12 maanden geleden plaats heeft gevonden. Tevens wordt binnen onze organisatie de GGD rapportages van alle locaties geregistreerd en afspraken en opvolgacties nauwgezet bijgehouden. Op de website van de GGD kunt u informatie vinden over het inspectierapport van deze vestiging.

Naast het toezicht vanuit de overheid meet de organisatie zelf kwaliteit door middel van in- en externe audits.

De mening van klanten wordt onderzocht in een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek en klantpanels. Uitkomsten hiervan worden doorvertaald in concrete acties.

Huize Hopsasa staat voor een open en transparante bedrijfsvoering. Voor haar medewerkers werkt de organisatie continu aan goed werkgeverschap waarin het voor haar medewerkers mogelijk wordt gemaakt om werk en privé goed te kunnen combineren. Tevens wordt periodiek een medewekerstevredenheidsonderzoek gehouden waar de uitkomsten handvatten bieden voor verbetering van goed werkgeverschap.