Contact met ouders

Contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij graag de volgende contactmomenten met u:

  • het intakegesprek voor aanvang van de opvang;
  • een evaluerend gesprek zes weken na aanvang van de opvang;
  • overdracht tijdens de dagelijkse breng- en haalmomenten;/li>
  • vier keer per jaar een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze vestiging;
  • minimaal één keer per jaar een ouderavond;
  • deelname aan activiteiten van de kinderopvang.

Oudercommissie

Elke vestiging heeft een oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van kinderen en ouders. Ze ondersteunen ook de locatiemanager bij het ontwikkelen en evalueren van beleid, o.a. op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, speelmogelijkheden en andere activiteiten. Daarnaast heeft de oudercommissie een signalerende functie. Zijn er knelpunten? Dan zal de oudercommissie dat bij de locatiemanager aankaarten.

De oudercommissie bestaat bij voorkeur uit 3 tot 7 leden. Met vragen/opmerkingen kunt u terecht bij de voorzitter van de oudercommissie of de locatiemanager.

Het reglement van de oudercommissie, waarin de doelstelling, de bevoegdheden en de samenstelling van de oudercommissie beschreven is, kunt u opvragen bij de locatiemanager.

Leden gezocht voor de oudercommissie

Wilt u ook graag een steentje bijdragen aan het creëren van een zo goed mogelijke opvang? Dan kunt u lid worden van de oudercommissie. Laat de voorzitter of de locatiemanager even weten dat u hier belangstelling voor heeft.