Beleid

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleidsplan staat omschreven hoe wij met de kinderen omgaan. In elke fase van zijn ontwikkeling heeft uw kind andere behoeften en interesses en leert uw kind nieuwe dingen.

Wij nemen de mening van kinderen serieus

Kinderparticipatie betekent dat wij rekening houden met de mening en de wensen van uw kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben om actief mee te denken en invloed te hebben op hun eigen bestaan.
Daarmee willen wij:

  • hun zelfvertrouwen vergroten;
  • hen stimuleren tot zelfstandig nadenken;
  • hen uitdagen om met elkaar van gedachten te wisselen en te onderhandelen;
  • hen laten merken dat ze gehoord worden;
  • hen leren naar elkaar te luisteren;
  • de betrokkenheid bij het groepsgebeuren vergroten.

Pedagogisch beleidsplan

Privacy Policy Huize Hopsasa