Kosten Voorschoolse opvang

Standaard uurtarief: €7,15

VSO is alleen mogelijk in combinatie met een blok BSO.

*Bij opvang vanaf 6.30 uur, wordt er tot 7.00 uur minimaal 1 uur opvang gerekend.