Extra opvang Voorschoolse opvang

KOV Huize Hopsasa Emmen

Het is mogelijk dat u af en toe een dag wil ruilen of uw kind een dag extra naar de vso wil laten gaan. Vraag dat minstens een week van tevoren aan via ons contactformulier.

Heeft u slechts af en toe een paar uurtjes extra voorschoolse opvang nodig? U kunt dan gebruik maken van flexibele opvang. U betaalt dan niet meer uren dan u nodig heeft.