Extra opvang Buitenschoolse opvang

KOV Huize Hopsasa Emmen

Het is mogelijk dat u af en toe een dag wil ruilen of uw kind een dag extra naar de bso wil laten gaan. Vraag dat minstens een week van tevoren aan via ons contactformulier.

Heeft u slechts af en toe een paar uurtjes extra opvang nodig? Dan kunt U gebruik maken van flexibele opvang.