Activiteiten Buitenschoolse opvang

KOV Huize Hopsasa Emmen

Het activiteitenaanbod op de bso varieert van aangeboden activiteiten tot zelf gekozen activiteiten. Voor alle activiteiten geldt dat ze vrijblijvend zijn. Uiteraard stimuleren wij uw kind om deel te nemen aan de activiteiten en zullen we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de individuele wensen van uw kind.

Aanbod activiteiten:

  • knutselen, spelletjes, (voor)lezen;
  • buitenspelen;
  • muziek en dans;
  • tv, spelcomputer;
  • huiswerk maken.
24